To use the various functions of the Portal of scientific research and innovative ideas, projects, You need to get registered. To view the full information about the projects, as well as to ensure direct communication with the initiators, you must register as an Investor. To submit a new project, you must also be officially registered as a "Developer". If you have questions regarding registration and submission of projects, contact the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Find innovative projects

Find innovative projects

SP-CENTER

A little about portal

Specialized Portal of scientific developments and innovative projects, will provide continuous communication "customer-researcher-investor". The portal will allow to create access to innovative developments of all interested parties, including investors, industries and enterprises, to form the demand-problems of industries and enterprises and proposals of scientific institutions, which will ensure the effectiveness of innovative developments and their effective commercialization.

Recent projects

categories

Recent projects

29.09.2020
Минимобильная инновационная технология переработки плодов и овощей в услови...
Переработка сельхоз сырья: овощи, плоды, ягоды и бахчевые культуры
Минимобильная инновационная технология переработки плодов и овощей в условиях фермерских и дехканских хозяйствах
29.09.2020
Чўл ва Ярим чўл яйловлари деградацияга учраган тупроқларнинг ҳосилдорлигини...
Истиқболли фитомелиорант ўсимликларининг - уруғларини тозалаш, йиғиш, уларнинг плантацияларини яратиш ва ишлов бериш бўйича агротехник тадбирлар ишлаб чиқилди. Таклиф қилинаётган технологияда тупроқ ...
Чўл ва Ярим чўл яйловлари деградацияга учраган тупроқларнинг ҳосилдорлигини ошириш технологиялари
29.09.2020
Воҳа тупроқ-иқлими шароитида такрорий экинларни етиштириш агротехнологиялар...
Технология тупроқлар биологик фаоллигини оширишда, гумификация жараёнини кучайтиришда, сув-физик хоссаларини яхшилашда, тупроқларни соғломлаштиришда, шўрланган тупроқларнинг унумдорлигини тиклаш ва я...
Воҳа тупроқ-иқлими шароитида такрорий экинларни етиштириш агротехнологиялари ва тупроқ унумдорлигини ошириш
29.09.2020
Деградацияга учраган тупроқларнинг унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинлари...
Вермикультивация технологияси қисқа вақт ичида қишлоқ хўжалик ва қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаб беради. Вермикультивация жараёнида олинган ёмғир чувалчанглар биомассаси паррандачилик ва балиқч...
Деградацияга учраган тупроқларнинг унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинларининг хосилдорлигини оширувчи биоорганик ўғит
23.09.2020
Инновацион технологиялар орқали кузги дон-дуккакли ўсимликлардан фойдаланг...
Кузги дон-дуккакли экинлар тупроқ унумдорлигини комплекс яхшилашга, инсон соғлиғи учун қимматли, оқсилга бой маҳсулотлар ҳамда чорвачиликни тўйимли ем-хашак билан таъминлаш бўйича аҳамиятлидир. Юқори ...
Инновацион технологиялар орқали кузги дон-дуккакли  ўсимликлардан фойдаланган ҳолда деградацияга учраган тупроқлар унумдорлигини ошириш.
22.09.2020
НАМЛИК ВА ҲАРОРАТНИ ЎЛЧАШ ҚУРИЛМАСИ
Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги, саноат ишлаб чиқариш объектлари, фермерлар ва корхоналарда ҳаво ва тупроқнинг намлик даражасини аниқлаш муҳим масала бўлиб қолди. Тупроқнинг намлигини аниқлаш ва намлик ...
НАМЛИК ВА ҲАРОРАТНИ ЎЛЧАШ ҚУРИЛМАСИ

Our partners

.
.
.
.
.
.
.
.

News