Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Loyihani tanlash

SP-CENTER

Portal haqida

Ilmiy taraqqiyot portali va innovatsion g'oyalar-loyihalar portali 'mijoz-tadqiqotchi-investor' uzluksiz muloqotni ta'minlaydi. Portal barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan investorlar, sanoat va korxonalar innovatsion ishlanmalariga kirish imkonini yaratadi, innovatsion ishlanmalar samaradorligini va samarali tijoratlashuvini ta'minlaydigan sanoat korxonalari va korxonalarning talab muammolarini va ilmiy institutlarning takliflarini shakllantirishga imkon beradi.

Oxirgi loyihalar

Kategoriyalar

Oxirgi loyihalar

23.06.2020
Инновационная технология производства функциональных маргариновых продукций...
Проект предусматривает решение на новом уровне научно-практических задач создания инновационных ресурсосберегающих технологий производства комплексных растительно-жировых систем с использованием эколо...
Инновационная технология производства функциональных маргариновых продукций высокой пищевой и низкой энергетической ценности.
23.06.2020
Разработка техники и технологии производства применяемое в отраслях промышл...
Лойиҳанинг мақсади импорт ўрнини босувчи саноатнинг барча соҳаларида қўлланиладиган маҳаллий хом ашё – суюқ шиша асосида энергия тежамкор юқори сифатли натрий силикат пентагидратини ишлаб чиқаришнинг ...
Разработка техники и технологии производства применяемое в отраслях промышленности, импортозамещающего пентагидрата метасиликата натрия на основе жидкого стекла
23.06.2020
Разработка непрерывной технологической линии шелушения и производства солен...
Разработка непрерывной технологической линии шелушения и производства соленых косточек вырашиваемых из абрикосовых косточек в Узбекистане
Разработка непрерывной технологической линии шелушения и производства соленых косточек вырашиваемых из абрикосовых косточек в Узбекистане
26.05.2020
Аддитивные технологии нестандартными материалами
Экономия электроэнергии и материалов
Аддитивные технологии нестандартными материалами
26.05.2020
Применение аддитивных технологий для защитных средств
Понижение цены средств защиты за счет дешевизны разработки и отсутствия пресс форм
Применение аддитивных технологий для защитных средств
26.05.2020
Дешевый Дисплей Брайля
Помощь несостоятельным незрячим из стран 3-его мира для приобретения знаний и чтения посредством Дисплея Брайля
Дешевый Дисплей Брайля

Hamkorlarimiz

.
.
.
.
.
.
.
.

Yangiliklar