Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Loyihani tanlash

SP-CENTER

Portal haqida

Ilmiy taraqqiyot portali va innovatsion g'oyalar-loyihalar portali 'mijoz-tadqiqotchi-investor' uzluksiz muloqotni ta'minlaydi. Portal barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan investorlar, sanoat va korxonalar innovatsion ishlanmalariga kirish imkonini yaratadi, innovatsion ishlanmalar samaradorligini va samarali tijoratlashuvini ta'minlaydigan sanoat korxonalari va korxonalarning talab muammolarini va ilmiy institutlarning takliflarini shakllantirishga imkon beradi.

Oxirgi loyihalar

Kategoriyalar

Oxirgi loyihalar

15.09.2019
МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ СУПЕРФОСФАТ
Қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилади. Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги оддий суперфосфат барча қишлоқ хўжалиги экинлари учун юқори турдаги фосфорли ўғит ҳисобланади. Таркибида фосфордан ташқари ...
МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ СУПЕРФОСФАТ
15.09.2019
ТЕХНИК СУЛЬФАНОЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Техник сульфанол технологияси нефть қазиб олишда қўлланиладиган анион-сирт фаол моддалар қаторига кирувчиҳамда ишлаб чиқариш, нефть ва газ қудуқларини бурғулаш суюқликларини енгиллаштиришда, ювиш воси...
ТЕХНИК СУЛЬФАНОЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
15.09.2019
ЕНГИЛ УЧУВЧИ УГЛЕВОДОРОДЛАР ЙЎҚОТИЛИШИНИ КАМАЙТИРИШ ВА ЁНҒИННИ ЎЧИРИШ УЧУН ...
Ёнғинни ўчирувчи сузувчи понтон ишланмасинефть маҳсулотлари ва газ конденсатлари буғланишида ҳосил бўладиган енгил углеводородлар йўқотилишининг олдини олиш ҳамда нефтьмаҳсулотлари резервуарларида тўс...
ЕНГИЛ УЧУВЧИ УГЛЕВОДОРОДЛАР ЙЎҚОТИЛИШИНИ КАМАЙТИРИШ ВА ЁНҒИННИ ЎЧИРИШ УЧУН СУЗУВЧИ ПОНТОНЛАР
14.09.2019
БАРХАН ҚУМИ АСОСИДА СИЛИКАТ ҒИШТ
Бархан қуми асосида силикат ғишт ишлаб чиқариш ишланмаси
БАРХАН ҚУМИ АСОСИДА СИЛИКАТ ҒИШТ
02.08.2019
Внедрение калькулятора риска развития предиабета и сахарного диабета 2 типа...
Раннее выявление нарушений углеводного обмена
Внедрение калькулятора риска развития предиабета и сахарного диабета 2 типа в практику врачей общей практики
02.08.2019
Внедрение математических формул расчета доз инсулина при сахарном диабете 1...
Улучшение контроля сахарного диабета 1 типа
Внедрение математических формул расчета доз инсулина при сахарном диабете 1 типа в практику врачей эндокринологов и в программу школ диабета

Hamkorlarimiz

.
.
.
.
.
.
.
.

Yangiliklar