Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Loyihani tanlash

SP-CENTER

Portal haqida

Ilmiy taraqqiyot portali va innovatsion g'oyalar-loyihalar portali 'mijoz-tadqiqotchi-investor' uzluksiz muloqotni ta'minlaydi. Portal barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan investorlar, sanoat va korxonalar innovatsion ishlanmalariga kirish imkonini yaratadi, innovatsion ishlanmalar samaradorligini va samarali tijoratlashuvini ta'minlaydigan sanoat korxonalari va korxonalarning talab muammolarini va ilmiy institutlarning takliflarini shakllantirishga imkon beradi.

Oxirgi loyihalar

Kategoriyalar

Oxirgi loyihalar

09.07.2019
Изготовление прототипа энергонезависимого модульного двигателя-генератора н...
1. Двигатель или источник электроэнергии ~100W X N . Получение патента . 2. Технологическая линия производства постоянных магнитов.
Изготовление прототипа энергонезависимого модульного двигателя-генератора на постоянных магнитах
19.06.2019
Автоматическое Дозирование в промышленности.
Автоматизация дозирования в различных видах производства.
Автоматическое Дозирование в промышленности.
19.06.2019
Сушка овощей и фруктов и производство натуральных фруктовых пюре и концентр...
Внедрение современных технологий в переработку сельскохозяйственной продукции.
Сушка овощей и фруктов и производство натуральных фруктовых пюре и концентратов
19.06.2019
Кластер. Выращивание и переработка люпина
Получение высокобелкового кормового концентрата
Кластер. Выращивание и переработка  люпина
17.06.2019
Инновационная технология,повышающая урожай
 повышение всхожести и энергии прорастания до 40%;  удаление мелких, дробленных, щуплых семян, очищение от сора, семян других культур, т.е. позволяет отобрать для посева крупные, плотные и качестве...
Инновационная технология,повышающая урожай
01.06.2019
Защита подшипников качения любых размеров
Увеличение долговечности подшипниковых узлов машин, механизмов и оборудования
Защита подшипников качения любых размеров

Hamkorlarimiz

.
.
.
.
.
.
.
.

Yangiliklar