Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Loyihani tanlash

SP-CENTER

Portal haqida

Ilmiy taraqqiyot portali va innovatsion g'oyalar-loyihalar portali 'mijoz-tadqiqotchi-investor' uzluksiz muloqotni ta'minlaydi. Portal barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan investorlar, sanoat va korxonalar innovatsion ishlanmalariga kirish imkonini yaratadi, innovatsion ishlanmalar samaradorligini va samarali tijoratlashuvini ta'minlaydigan sanoat korxonalari va korxonalarning talab muammolarini va ilmiy institutlarning takliflarini shakllantirishga imkon beradi.

Oxirgi loyihalar

Kategoriyalar

Oxirgi loyihalar

05.03.2020
Технологии получения оксида магния (магнезита) путем комплексной переработк...
разработка технологии получения оксида магния (магнезита) путем комплексной переработки доломитов Узбекистана. Изучение влияния натрия хлорида на процесс разложения доломитов, получение каустического ...
Технологии получения оксида магния (магнезита) путем комплексной переработки доломита
11.02.2020
ЯНГИ ТУРДАГИ КОМПОЗИТ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ Я...
ЯНГИ ТУРДАГИ КОМПОЗИТ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ
ЯНГИ ТУРДАГИ КОМПОЗИТ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ
25.01.2020
Экологик ноқулай вазият юзага келган Орол бўйи худуд аҳолиси саломатлигини ...
Абдуллаев Ибодулла Кочкорович Абдуллаев Равшанбек Бобожанович Курбанов Санжарбек Ражабович
Экологик ноқулай вазият юзага келган Орол бўйи худуд аҳолиси саломатлигини яхшилашда профилактик йўналишнинг устуворлигига эришиш мақсадида соғлом ҳаёт тарзи тарғиботчи-мастерларини тайёрлаш
24.01.2020
Этимология топономических названий сёл
Этимологическая топономия
Этимология топономических названий сёл
15.01.2020
Medcard Electronic Application
Предназначен для автоматизации процессов в медицинских учреждениях путём использования возможностей компьютеризации и программирования.
Medcard Electronic Application
13.01.2020
Структура неврологических синдромов возникших после осложнения перенесенн...
Қиличев Ибодулла Абдуллаевич,
Структура неврологических синдромов возникших  после осложнения  перенесенных  травм  головного мозга

Hamkorlarimiz

.
.
.
.
.
.
.
.

Yangiliklar