Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Разработка метода повышения точности современной геодезической сети на основе анализа и обработки данных геодинамических процессов на территории Республики Узбекистан

Разработка метода повышения точности современной геодезической сети на основе анализа и обработки данных геодинамических процессов на территории Республики Узбекистан
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Belgilanish maqsadi

Целью проекта являлась разработка методов построения оптимальной современной высокоточной геодинамической ГНСС сети на территории Республики Узбекистан для обеспечения эффективной оценки параметров деформации земной поверхности.
Задачи: Разработка методов формирования локальной цифровой системы нормальных высот на основе спутниковых ГНСС измерений и данных глобальных моделей гравитационного поля Земли. Развитие методов определения пространственных деформаций земной поверхности на основе ГНСС измерений локальной геодезической сети Узбекистана.

Loyiha ta'rifi

Получена тематическая карта с геопространственным расположением линеаментов для Ташкентского геодинамического полигона и Кашкадарьинской области по спутниковым изображениям Landsat-8. Получена модель локального геоида Ташкентского полигона на основе спутниковых измерений

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Разработка метода повышения точности современной геодезической сети на основе анализа и обработки данных геодинамических процессов на территории Республики Узбекистан
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
Отсутствует
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Raqamli va informatsion texnologiyalar
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
100%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
г.Ташкент, ул.Астрономическая, 33
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
24
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
1 500 000 000 sum
142 850 $
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
1 500 000 000 sum
142 850 $
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Презентация

Hozirgi holat

Завершен

Qo'shimcha ma'lumotlar

Разработан метод формирования локальной цифровой системы нормальных высот на основе ГНСС –нивелирования. Разработан метод дешифрирования линеаментных структур на основе космических снимков как альтернативы традиционным геологическим методам. Создана программа для определения пространственных деформаций земной поверхности на основе ГНСС измерений локальной геодезической сети Узбекистана.


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya