Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Энерго и ресурсосберегающая технология использования хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд для производства добавочного цемента и ее применение

Энерго и ресурсосберегающая технология использования хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд для производства добавочного цемента и ее применение
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

1.Энерго и ресурсосберегающая технология производства добавочных цементов общестроительного назначения с использованием в качестве минеральной добавки хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд.
2.Создание нормативной базы для промышленного освоения предлагаемой технологии.
3.Выдача практических рекомендаций по применению результатов работы в производстве добавочных цементов и опытно-промышленная их апробация.

Belgilanish maqsadi

Получение добавочного цемента с использованием хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд.

Loyiha ta'rifi

Разработана технология производства добавочных цементов с использованием хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд.

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Энерго и ресурсосберегающая технология использования хвостов флотационного обогащения флюоритовых руд для производства добавочного цемента и ее применение
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
Заявка на патент IАР 2016 0260
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Qurilish
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
100%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Узбекистан
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
36
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
150 000 000 sum
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
150 000 000 sum
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Разрабатывает потребитель.

Qo'shimcha ma'lumotlar

На основе полученных результатов оптимизирован состав добавочного цемента, по качественным показателям соответствующего требованиям ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия». Выданы рекомендации по созданию участка по подготовке хвостов обогащения флюоритовых руд для поставки их потребителям, разработаны технологическая схема и технологическая инструкция по проведению процесса подготовки, проведены сертификационные испытания хвостов обогащения флюор+M10:P10товых руд как добавка-наполнитель к цементу, оформлен протокол испытаний и получен сертификат соответствия на данную добавку.


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya