Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Разработка составов и получение модифицированных водорастворимых госсиполовых смол в качестве поверхностно-активных веществ для производства композиционных химических реагентов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин

Разработка составов и получение модифицированных водорастворимых госсиполовых смол в качестве поверхностно-активных веществ для производства композиционных химических реагентов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Разработан новый состав ПВМ-ГС (порошкобразный водорастворимый модифицированный гос-сиполовой смолы ) на основе местного сырья и отходов производств. Разработанный ПАВ по своим физико-химическим свойствам не уступает импортным материалам.

Belgilanish maqsadi

Эффективное использование вязкотекучей нерастворимой в воле гос-сиполовой смолы в различных отраслях промышленного производства.

Loyiha ta'rifi

В настоящее время в нашей республике функционирует порядка 23 масложиркомбинатов, на пятерых из них как конечный продукт образуется гос-сиполовая смола в количестве 50 тыс.тонн ежегодно в виде густой вязкотекучей массы, которая является отходом производств и не находит должного эффективного использования

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Разработка составов и получение модифицированных водорастворимых госсиполовых смол в качестве поверхностно-активных веществ для производства композиционных химических реагентов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
IAP05046
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Yoqilg‘i sanoati
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
70%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Узбекистан
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
36
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
5 000 000 000 sum
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
5 000 000 000 sum
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

По требованию инвестора

Hozirgi holat

1 этап. Разработаны эффективные составы порошкообразных водорастворимых модифицированных гос-сиполовых смол на их основе.
2 этап. Разработка технологии получения водорастворимых порошковых модифицрованных госсиполовых смол, проведение пуско-наладочных работ технологической линии-устройства и освоение технологии переработки вязкотекучей массы гос-сиполовой смолы в порошкообразную водорастворимую модифицированную гос-сиполовую смолу.
3 этап. Проведение опытно-промышленных испытаний и разработка технологического регламента на производства поверхностно-активных веществ и композиционных химических реагентов на их основе и стандарт предприятия (технические условия).


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya