Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Использование многокомпонентных оксидных кристаллов в качестве сцинтилляционных детекторов

Использование многокомпонентных оксидных кристаллов в качестве сцинтилляционных детекторов
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Эффективное преобразование энергии ионизирующих излучений в оптическое излучение является актуальной задачей, поскольку это связано с разработкой оптических материалов для высокочувствительных и высокоразрешающих сцинтилляторных детекторов. Кристаллы на основе многокомпонентных оксидов, активированные редкоземельными элементами, являются наиболее перспективными люминесцирующими материалами.

Belgilanish maqsadi

Возможность применения многокомпонентных оксидных кристаллов в высокочувствительных и высокоразрешающих сцинтилляционных детекторах.

Loyiha ta'rifi

Поиск путей эффективного преобразования энергии ионизирующих излучений в оптическое излучение, увеличения светового выхода и стабилизации люминесцентных характеристик оптических материалов для высокочувствительных детекторов для регистрации и измерения гамма, рентгеновского и альфа-излучений.

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Использование многокомпонентных оксидных кристаллов в качестве сцинтилляционных детекторов
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
Отсутствует
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Sanoat
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
30%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Узбекистан
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
48
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
200 000 000 sum
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
200 000 000 sum
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Имеется презентация и может быть предоставлена по запросу заинтересованных лиц.

Hozirgi holat

1) комплексные исследования оптических (поглощение, люминесценция, спектры возбуждения люминесценции и т.д.) многокомпонентных оксидов.
2) комплексные исследования магнитооптических спектров многокомпонентных оксидов.
3) разработка технологической схемы для производства материалов целевого назначения.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Проект является импортозамещающим и может экспортироваться в другие страны.
Этапы реализации проекта:
1) комплексные исследования оптических (поглощение, люминесценция, спектры возбуждения люминесценции и т.д.) многокомпонентных оксидов.
2) комплексные исследования магнитооптических спектров многокомпонентных оксидов.
3) разработка технологической схемы для производства материалов целевого назначения.


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya