Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Солнечная установка для термической регенерация адсорбентов

Солнечная установка для термической регенерация адсорбентов
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Основным преимуществом данной установки является термическая регенерация насыщенных адсорбентов осуществляется с использованием солнечной энергии, которая обеспечит существенное снижение затраты электроэнергии.

Belgilanish maqsadi

Устройства предназначено для регенерации адсоорбентов с использованием гелионагревательных систем, позволяющих обеспечить экономию энергоресурсов в процессах регулирования газового состава в плодоовощехранилищах, а также в системах очистки воды и воздуха.

Loyiha ta'rifi

Разработка относится к гелиотехнике, а именно к гелионагревательным системам, которые могут быть использованы в адсорбционных установках для термической регенерация адсорбентов. Устройства для регенерация адсорбентов состоит из адсорбера, нагревательного элемента, вентилятора. Нагревательный элемент выполнен в виде гелионагревательной системы из плоского солнечного коллектора.

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Солнечная установка для термической регенерация адсорбентов
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
FAP 01259
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Elektroenergetika
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
80%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Узбекистан
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
24
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
20 000 000 sum
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
20 000 000 sum
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Презентация.

Hozirgi holat

Проведено опытное испытание установки. В результате испытаний установки получена экономия электроэнергии на 40-50 %.

Qo'shimcha ma'lumotlar

Импортазамещение.
Этапы реализации проекта:
1-этап: Разработка и создание опытно-промышленного обризца установки (2019 г).


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya