Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Подготовка и разработка радиометра на основе радикальной объемной активности и кремниевого чувствительного датчика большого диаметра для регистрации содержания радиона в исследуемой среде

Подготовка и разработка радиометра на основе радикальной объемной активности и кремниевого чувствительного датчика большого диаметра для регистрации содержания радиона в исследуемой среде
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Импортозамещение и экспортоориентированность.

Belgilanish maqsadi

Подготовка и разработка радиометра на основе радикальной объемной активности и кремниевого чувствительного датчика большого диаметра для регистрации содержания радиона в исследуемой среде

Loyiha ta'rifi

Используя разработанную технологию, были определены параметры и характеристики монокристаллического кремния диаметром 40-110 мм для создания высокого электропроводящего поперечного перехода. Разработана специальная технология изготовления кремниевого детектора с большим (40 × 100) диаметром. Было разработано стандартное картографирование поверхностного сенсорного датчика с большой площадью поверхности (35-60 см2).

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Подготовка и разработка радиометра на основе радикальной объемной активности и кремниевого чувствительного датчика большого диаметра для регистрации содержания радиона в исследуемой среде
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
Отсутствует
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Sanoat
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
100%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Узбекистан
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
1
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Ko'rsatilmagan
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
1 sum
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Все документы будут предоставлены по требованию инвестора.

Hozirgi holat

Используя разработанную технологию, были определены параметры и характеристики монокристаллического кремния диаметром 40-110 мм для создания высокого электропроводящего поперечного перехода. Разработана специальная технология изготовления кремниевого детектора с большим (40 × 100) диаметром. Было разработано стандартное картографирование поверхностного сенсорного датчика с большой площадью поверхности (35-60 см2).

Qo'shimcha ma'lumotlar

Разработка технологических профилей для исследования электромагнитных и радиометрических характеристик для получения большого полупроводникового детектора


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya