Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Чўл ва Ярим чўл яйловлари деградацияга учраган тупроқларнинг ҳосилдорлигини ошириш технологиялари

Чўл ва Ярим чўл яйловлари деградацияга учраган тупроқларнинг ҳосилдорлигини ошириш технологиялари
 O'zgarishlar / innovatsiyalar

Belgilanish maqsadi

Истиқболли фитомелиорант ўсимликларининг - уруғларини тозалаш, йиғиш, уларнинг плантацияларини яратиш ва ишлов бериш бўйича агротехник тадбирлар ишлаб чиқилди. Таклиф қилинаётган технологияда тупроқ унумдорлигини сақланиши, ем-хашак сифатининг яхшиланиши, чўл яйлов фитоценозларининг ҳосилдорлиги ва тупроқ унумдорлигининг ошиши, сақланиши, тикланишига ёрдам беради.

Loyiha ta'rifi

Чўл яйловларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, сақлаш, тиклаш, уни экологик ҳолатини ресурстежамкор технологиялар асосида мухофаза қилиш бўйича мажмуавий тадбирлар ўтказилган. Такомиллаштирилган технологияларни экинларга қўллаб, озуқабоб интродукцияли арид ўсимликларнинг истиқболли коллекциялари тўлдирилди ва бойитилди.

Ko'rsatkichlar

Loyiha nomi
Loyiha nomi
Чўл ва Ярим чўл яйловлари деградацияга учраган тупроқларнинг ҳосилдорлигини ошириш технологиялари
Xorijiy investor
Xorijiy investor
yo'q
Mahsulot patenti
Mahsulot patenti
Отсутствует
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Loyiha amalga oshiralayotgan bo'lim
Qishloq xo‘jaligi
Loyiha tayyorligi
Loyiha tayyorligi
90%
Loyiha joyi
Loyiha joyi
Навоий вилояти Нурота тумани
Loyihani qaytarish muddati
Loyihani qaytarish muddati (Oy.)
36
Loyihani ishlab chiqish qiymati
Loyihani ishlab chiqish qiymati
1 000 000 000 sum
96 618 $
Kerakli loyiha investitsiyasi
Kerakli loyiha investitsiyasi
1 000 000 000 sum
96 618 $
O'z mablag'lari
O'z mablag'lari
Mavjud emas
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Yakuniy mahsulot va dizayn hajmi
Ko'rsatilmagan

Hujjatlar

Презентация

Hozirgi holat

Готово к внедрению

Qo'shimcha ma'lumotlar

Тупроқ унумдорлигини оширишда ва сақлашда, озуқа сифатини яхшилашда, чўл яйлов фитоценозининг махсулот даражаси ва чидамлилигини оширишга қаратилган технологияларни тадбиқ қилиш кутилмоқда. Арид озуқа ишлаб чиқариш истиқболли экинларини етиштириш тавсияномаси, истиқболли озуқабоб фитомелиорантлар ривожланишининг технологияси тадбиқ этилди.


Ushbu loyihaning investori bo'lishni xohlayman

Loyihaga investitsiya qilish, investor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish.

Ro'yxatga olish Avtorizatsiya