Ilmiy ishlanmalar va innovatsion g‘oya-loyihalar portalining turli funksiyalari va imkoniyatlaridan foydalanish uchun Siz ro‘yhatdan va avtorizatsiyadan o‘tishingiz kerak bo‘ladi. Loyihalar haqida to‘liq ma’lumotlar bilan tanishish, shuningdek tashabbuskorlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta’minlash uchun Investor sifatida ro‘yhatdan o‘tishingiz lozim bo‘ladi. Yangi loyihani kiritish uchun esa, “Ishlanma yaratuvchi” sifatida rasman ro‘yhatdan o‘tishingiz shart bo‘ladi. Ro‘yhatdan o‘tish va loyihalarni kiritish bo‘yicha savollar paydo bo‘lsa, Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilinish mumkin.

Innovatsion loyihalarni qidirish

Loyihani topish

Maydonlarni tozalash Maydonlarni tozalash

6 проект Sizning iltimosingiz bo'yicha topildi

Разработка составов и получение модифицированных в...
Разработка составов и получение модифицированных водорастворимых госсиполовых смол в качестве поверхностно-активных веществ для производства композиционных химических реагентов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин
0% Moliyalashtirildi

Belgilanish maqsadi:

Эффективное использование вязкотекучей нерастворимой в воле гос-сиполовой смолы в различных отраслях промышленного производства.

Sanoat:

Yoqilg‘i sanoati

Loyiha tayyorligi:

1 этап. Разработаны эффективные составы порошкообразных водорастворимых модифицированных гос-сиполовых смол на их основе. 2 этап. Разработка технологии получения водорастворимых порошковых модифицрованных госсиполовых смол, проведение пуско-наладочных работ технологической линии-устройства и освоение технологии переработки вязкотекучей массы гос-сиполовой смолы в порошкообразную водорастворимую модифицированную гос-сиполовую смолу. 3 этап. Проведение опытно-промышленных испытаний и разработка технологического регламента на производства поверхностно-активных веществ и композиционных химических реагентов на их основе и стандарт предприятия (технические условия).